Om oss

Det primära Forma Familjehem står för är just att vi, barn/unga, familjehem, socialsekreterare samt familjehemskonsulter tillsammans ska forma ett unikt paket som strävar att ge barnet/den unge en frisk framtid.

Vi matchar barn/ungdom och familjehem

Forma Familjehem är en verksamhet som riktar sig att förbättra barn och ungdomars framtid i åldrar mellan 0-21 år inklusive ensamkommande flyktingbarn. Vi strävar efter att hålla hög kvalitet och verksamhetens namn påminner oss att aldrig vara nöjda utan att alltid sträva efter att bli bättre.

När ett barn eller en ungdom blir placerad hos oss strävar vi först efter en bra matchning mellan barn/ungdom och familjehem: När barnet/ungdomen lämnar oss vill vi att placeringen ska ha varit till nytta genom bättre erfarenheter av livet och med verktyg om ett sunt levende.

Familjehemmets främsta uppgift är att ge barnet/ungdomen trygghet och kontinuitet i vardagen, där den unge har möjlighet att bygga upp goda och stabila relationer. Vår utgångspunkt är att ta tillvara det naturliga i en familj där det finns förutsättningar för en positiv förändring. Vi vill hjälpa våra barn/ungdomar att frigöra sina egna resurser, ge dem rätt redskap och ett bra självförtroende. Målet är att de så småningom ska känna tillhörighet och delaktighet i familjen och samhället.

Våra resurser för familjehem

Forma familjehem får en kontinuerlig tillgång till handledning. Genom handledning hes möjlighet att prata och diskutera tankar och känslor för att få rätt verktyg för att forma vidare. Familjehem och familjehemskonsulent har en regelbunden kontakt.

Förutom kontinuerlig handledning får all personal även utbildning i form av både interna och externa föreläsningar kring anknytningsteori, utvecklingspsykologi, affektteori, psykoterapi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, mentaliseringsteori mm.

Personalen på Forma familjehem är förutom socionomer eller likvärdig utbildning vidareutbildade i ART, RePulse, ICDP, MI men också BBiC, Hitta rätt, Ung Livsstil, handledareutbildning, ledarskap och socialpsykologi.

För att kvalitetssäkra det arbete vi gör använder vi oss av Journal digital som är ett evidensbaserat dokumentationssystem. Detta gör det möjligt för oss att utvärdera arbetet vi gör och kunna se om vårt arbete gör någon skillnad för de barn och ungdomar som vi jobbar med.

Det är viktigt att varje barn/ungdom har en aktivitet. Forma Familjehem prioriterar skola och erbjuder därför läxhjälp till placerad barn/ungdom. Om skola inte är ett alternativ försöker Forma Familjehem skaffa en lämplig praktik tills barnet/ungdomen är intresserad av att gå tillbaka till skolan igen. På fritiden testar vi olika aktiviteter regelbundet för att finna något som passar det specifika barnet. Vare sig det är ett fotbollsintresse eller att spela schack vet Forma Familjehem att en positiv fritidssysselsättning höjer chanserna att lyckas i livet.