Bli familjehem

Går du i tankar om att bli familjehem?
Läs då nedan om hur det kan gå till eller kika gärna på frågor och svar.

Ansökningsprocessen om att bli familjehem hos Forma familjehem

Efter att du skickat in din intresseanmälan kommer vi att ta en första kontakt med dig och berätta mer. Om vi gemensamt vill gå vidare så kommer vi först att utreda familjen i enlighet med Kälvestensmodellen, därefter arbetar vi aktivt för att hitta en placering som matchar dina förutsättningar. 

Leave this field blank

Frågor och svar

Familjehemmet ersätts både med arvode och omkostnadsersättningar. Storleken på dessa båda beror på barnets/den ungas behov och möjligheter.

Det kommer att ta ett tag för alla att anpassa sig till den nya situationen. Något som kan göra det lite lättare är om ni har samma rutiner varje dag och regler så att barnet får lära sig vad som förväntas i ert hem. Viktigt kan även vara att få ett eget rum med egna saker. Om barnet är lite äldre så kan ni tillsammans införskaffa möbler och kläder, om så behövs, så att denne känner delaktighet. För dessa inköp utgår det en ersättning för det vi kommit överens om.