Med barns och ungas bästa i fokus

Forma Familjehem riktar sig mot att förbättra framtiden för barn och unga i åldrarna 0-21 år. Tillsammans med familjehemmen, barnet och sociala instanser formar vi en unik framtid för varje barn.

Bild på Yousef

Forma Familjehem drivs av Yousef El-Hallah

Mångårig erfarenhet inom socialt arbete, såväl på HVB-hem som skolkurator och enhetschef.

Utbildad socionom med flera påbyggnadsutbildningar.

Alltid fokus på barns och ungas bästa, med utgångspunkt i Barnkonventionen.

Familjehemmen hos Forma familjehem

Vi samarbetar med många familjehem runtom i Sverige. Familjehemmen kännetecknas av hängivenhet, ett stort engagemang och bred kompetens inom olika områden.

student-849825

Onlineutbildningar för familjehem

Skräddarsydda utbildningar för våra familjehem att ta del av.

Läxhjälp till barn och ungdomar


Forma familjehem erbjuder läxhjälp till placerade barn/ungdomar för att låta familjen fokusera på relationskapitalet.