Bli familjehem
Går du i tankar om att bli familjehem? Läs då nedan om hur det kan gå till eller kika gärna på frågor och svar


Är du intresserad av att bli familjehem men inte riktigt vet vad som förväntas av dig eller om du har frågor om uppdraget är du mer än välkommen att kontakta ossForma Familjehem så ska vi försöka ge dig den information du saknar.


När vi sedan har mottagit din anmälan kontaktar vi dig för att prata om din livssituation och om varför du är intresserad av att bli familjehem. Vi bokar då ett besök och kommer gärna över för att svara på eventuella frågor. Därefter bedömmer vi tillsammans om vi ska göra en fortsatt utredning och berättar om vad detta innebär. Bland annat måste vi ha ut följande information från alla myndiga i familjen:


  • Utdrag ur brotts- och belastningsregister
  • Förfrågan om förekomst av socialregister i kommunen
  • Utdrag från Kronofogen
  • Diskussion kring försäkringskassan
  • Referenser, om det finns att tillgå


När familjen känner sig trygg med att fortsätta utreder vi familjens historia för att sedan sammanställa detta material till en socialsekreterare vars uppgift är att placera barnen. Vi går tillsammans igenom rapporten och pratar om vad det är för sorts uppdrag ni kan tänka er.

Därefter kan det vara som så att socialsekreteraren har egna frågor till  familjen innan en placering kan ske.

Familjen, kontaktpersonen hos Forma Familjehem och socialsekreteraren träffas tillsammans med barnet för att se om matchningen känns bra.


Denna process kan ta mellan 1 till 6 månader.Frågor och svar


Ersättning till familjehem


Vid en placering så utgår en ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder.Vi på Forma Familjehem anser att ni som familjehem ska ha en skälig ersättning för allt arbete som ni lägger ner för att få allt att fungera.
Ersättningen är uppdelad i två delar


• Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför såsom mat, kläder, fickpengar, hobby och annat.


Omkostnadsersättningen är varken sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande.


• Arvodesersättningen är lön för det uppdrag som ni utför. Arvodet beskattas, är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar dock inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar inte till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.


När barnet är sjukt har du rätt till föräldrapenning från försäkringskassan på samma sätt som föräldrar. Ni har själv ett ansvar att anmäla till försäkringskassan om du är hemma för sjukt barn.Vem kan bli familjehem


I stort sett kan vem som helst utan anmärkning i varken polisregistret eller kronofogden bli familjehem. Det viktiga är att det finns en trygg och stabil tillvaro, utrymme, tid och tålamod. Vi på Forma Familjehem gör utredningar enligt ett specifikt frågeformulär och gör sedan en bedömning tillsammans med socialsekreterare om ni passar till uppdraget som familjehem.Några tankar på vägen innan man bestämmer sig• Finns det tid, tålamod och plats för ett barn eller ungdom som kan ha olika svårigheter?


• Finns det ork att arbeta i ett team med biologföräldrar, som kan ha svårigheter?


•Hur påverkas relationen till eventuellt egna barn?
Vad händer när man fått en förfrågan


När Forma Familjehem har ett barn som vi tror passar in i er familj, ringer vi er för att fråga om ni skulle vara intresserade av att ta emot barnet. Vi ger oftast inte ut all information per telefon, utan berättar endast det nödvändigaste och ber er fundera på om uppdraget passar dig/er. När ni känner att ni funderat klart hör ni av er till Forma Familjehem.


Tackar ni nej till placeringen behöver ni inte känna någon skuld. Handläggaren ställer inte frågor om varför ni tackar nej, utan känner ni att uppdraget inte passar, så ska ni tacka nej.


Tackar ni ja bestäms ett datum då handläggaren kommer hem till er för att berätta lite mer om barnet och uppdraget. Efter den träffen finns det fortfarande en chans att tacka nej om det inte alls känns rätt. Vad som händer sedan är olika, beroende på kommunens arbetssätt.Barnet/ungdomen flyttar till oss, vi blir familjehemsföräldrar, vad händer sen


Det kommer att ta ett tag för alla att anpassa sig till den nya situationen. Något som kan göra det lite lättare är om ni har samma rutiner varje dag och regler så att barnet får lära sig vad som förväntas i ert hem. Viktigt kan även vara att få ett eget rum med egna saker. Om barnet är lite äldre så kan ni tillsammans införskaffa möbler och kläder, om så behövs, så att denne känner delaktighet. För dessa inköp utgår det en ersättning för det vi på Forma tillsammans med er kommit överens om.Umgänge med biologföräldrar


Första umgängestillfället kan ibland komma mycket snart efter att placeringen skett. Det kan kännas osäkert och jobbigt men det är viktigt, framförallt för att barnet ska se att mamma/pappa finns kvar, om de har en sådan relation. Umgänget kan se mycket olika ut beroende på anledningen till varför barnet placerats. Det är viktigt att ni som familjehem visar för barnet att ni respekterar och accepterar de biologiska föräldrarna. Signalera till familjehemskonsulten om ni vill att denne är med.Umgänge med övriga nätverk


Ibland finns det personer i barnets nätverk som är viktiga att fortsätta hålla kontakten med. Det kan vara mor- och farföräldrar, syskon eller någon annan person som är betydelsefull för barnet. Fråga gärna familjehemskonsulten om du/ni känner er osäkra kring någon kontakt.


I vilken form man träffas bör finnas skrivet innan placeringen sker så att det inte uppstår några överraskningar när det är dags för umgänge.Förskola och skola


Om ni vill att barnet ska gå i förskola fungerar detta på samma sätt som med biologiska barn.


 

Kontakt med familjehemskonsulten


Det är viktigt att hålla en tät kontakt med sin familjehemskonsult, eftersom de är en viktig länk i arbetet med att få allt att fungera. Har ni funderingar så ska ni aldrig vara rädda för att kontakta familjehemskonsulten. Det går i regel att nå sin familjehemskonsult dygnet runt.


Kommunens handläggare kommer att göra hembesök, minst var 6:e månad i samband med en omprövning till fortsatt boende. Handläggaren tittar lite på vad som hänt, ser så att allt fungerar bra och ni som familjehem har då möjlighet att ta upp saker som ni funderar på. Det är bra om barnet är hemma vid dessa besök.Ansvarsfördelning


Familjehemsföräldrarna ansvarar för barnet som om det vore ens eget barn om inget annat bestäms. Detta innefattar att familjehemsföräldrarna skall ge barnet det som föräldrar under goda och normala förhållanden ger sina barn. I detta föräldraansvar ligger omvårdnad, kärleksfullt bemötande och gemenskap.Kontakta oss gärna om ni har fler frågor eller om något känns otydligt